Антон Панікарський

Народився 8.03.1981 р. у м. Києві.

Здобув вищу освіту за спеціальністю “археологія” в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Трудову діяльність розпочав у Інститут археології НАН України на посаді лаборанта у 2007 р., де працював до 2011 р.  З 2011 р. — молодший науковий співробітник відділу археології ранніх слов’ян і регіональних польових досліджень.

Експедиційна діяльність:

2006 р. —  археологічна практика у Канівському заповіднику на базі Київського національного університету ім. Т. Шевченка (Черкаська обл.) (нач.: д. і. н., проф. Терпиловський Р.В., к. і. н. Синиця Є.В.);

2006 р. — участь у роботі Деснянської палеолітичної експедиції ІА НАНУ на пам’ятці біля с. Бужанка (Чернігівська обл.) (нач.: Ступак Д. В.);

2007–2008 рр.  —  участь у роботі Середньодніпровської археологічної експедиції ОАСУ на пам’ятці Обухів-3 (Київська обл.) (нач.: к. і. н. Петраускас О.В.);

2007–2014 рр.  — участь у роботі Волинської археологічної експедиції ІА НАНУ на узбережжі Хрінницького водосховища (Рівненська обл.) (нач: д. і. н., проф. Козак Д.Н.);

з 2015 р. — начальник Волинської археологічної експедиції ІА НАНУ, дослідження пам’яток навколо Хрінницького водосховища (Рівненська обл.).

Наукові інтереси:

Археологічні культури ранньосередньовічних слов’ян: празька, пеньківська, колочинська, райковецька, волинцевська, роменська. Зброя та військова справа давніх слов’ян. Зброя і військове спорядження племен Східної Європи в І тис. н.е. Писемні джерела, що стосуються давніх слов’ян. Взаємовідносини слов’ян та кочових племен. Взаємовідносини слов’ян та Візантійської імперії. Інформаційні системи в археології (бази даних, статистико-комбінаторні методи, картографування)

Дисертаційне дослідження:

Аспірант (2011–2015 рр.). Науковий керівник д. і. н., проф. Козак Д. Н.; з 2014 р. — к. і. н. Горбаненко С. А.

Тема: «Зброя та військове спорядження слов’ян другої половини V—IX ст. півдня Східної Європи».