Богдан Строцень

Канд. істор. наук, дійсний член НТШ (Наукове товариство ім. Шевченка) Богдан Строцень в сферу наукових інтересів якого входить археологія першої половини І тис. н.е., зокрема черняхівська культура та археологія пізнього середньовіччя.

Народився 9. 09. 1959 р. в с. Чернелів-Руський Тернопільського району Тернопільської області. У 1980 році закінчив історичний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту (нині Національний університет ім. І. Огієнка). У 1980-1987 рр. працював у школах Тернопільщини, а з 1987 по 2000 рр. — в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, де пройшов шлях від молодшого наукового працівника до завідувача відділом. У 2000 р. очолив обласну інспекцію охорони пам’яток історії та культури, створену за моєю ініціативою. З 2004 р. і до сьогодні – директор Дочірнього підприємства Подільська археологія Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України. У 2005 р. прийнятий на посаду молодшого наукового співробітника відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України, а з 2010 р. переведений на посаду старшого наукового співробітника.
Кар’єру археолога розпочав землекопом 15 серпня 1973 року на розкопках могильника черняхівської культури в його рідному селі Чернелеві-Руському Тернопільського району. Керував розкопками відомий дослідник, громадський діяч І. Герета. Окрім І. Герети, моїми наставниками були І. Винокур, В. Баран, Д. Козак, А. Гуцал, О. Ситник та ін. Кандидатську дисертацію «Черняхівська культура Західного Поділля» захистив у 2006 р. Науковий керівник І. Винокур. Основна проблематика досліджень — черняхівська культура. Досліджував черняхівські могильники в Романовому Селі Збаразького району та Лісових Гринівцях Хмельницького району Хмельницької області, поселення черняхівської культури в Кобиллі Збаразького, Очеретному Кременецького, Рукомиші Бучацького, Дарахові Теребовлянського та Гайку Бережанського районів Тернопільської обл. Крім того, як директор ДП «ОАСУ Подільська археологія» проводив охоронні розкопки на різночасових пам’ятках на Тернопільщині, в тому числі польський табір на місці Зборівської битви 1649 року, Скалатському, Кременецькому та Бережанському замках. У 2017 р. під моїм керівництвом розпочалися масштабні дослідження Тернопільського замку. В результаті відкрито частину укріплень, встановлено межі фортеці.
Член Спілки археологів України. З 1993 р. – член НТШ, у 2010 р. очолив археологічну комісію Тернопільського осередку НТШ. Опублікував близько 100 публікацій в українських, польських та німецьких виданнях.